Bereikbaarheid  |  Openingstijden  |  Contact Saxenburgh Groep  |   Ziekenhuiszorg  |   Wonen,  welzijn & zorg     nieuws
U bevindt zich hier: Home Algemeen Mantelzorgondersteuning

 

Saxenburgh Groep

 
Mantelzorgondersteuning/respijtzorg
Lettergrootte Larger Font Smaller Font
Binnen zorgorganisatie de Saxenburgh Groep staat de mens in zijn omgeving centraal. Daarbij ligt het accent op gezondheid, wonen, welzijn en het verlenen van de best mogelijke medische zorg. Bij de  Saxenburgh Groep kunt u gebruik maken van verschillende vormen van mantelzorg. Op onze website www.sxb.nl vindt u uitgebreide informatie over ons totale zorgaanbod.
 
Dagvoorzieningen
Dagvoorzieningen zijn speciaal ontwikkeld voor (jonge) ouderen die nog thuis wonen en door ziekte, lichamelijke beperkingen, geestelijke achteruitgang of andere omstandigheden voor een deel zijn aangewezen op de zorg van anderen. In de dagvoorzieningen nemen wij zorg en begeleiding één of meerdere dagen per week over van de mantelzorger.

De Saxenburgh Groep streeft ernaar dat cliënten van de dagvoorzieningen zich vooral prettig en veilig voelen. Wij stimuleren lotgenotencontact, zodat cliënten erkenning, herkenning en steun bij elkaar kunnen vinden. Wij organiseren activiteiten gericht op ontspanning, begeleiding en behandeling van de deelnemers. Onze professionals ondersteunen de mantelzorger in het bijzonder door het geven van adviezen en informatie en het organiseren van themabijeenkomsten. De Buurtkamer is gericht op ontmoeting en activiteiten en wordt begeleid door vrijwilligers.

U vindt onze dagvoorzieningen in:
Hardenberg Centrum - de Meander
Hardenberg - Zorgcentrum Clara Feyoena Heem, de Dissel
Bergentheim - Bergentheem
Slagharen - de Thuishaven
Gramsbergen - Zorgcentrum ‘t Welgelegen
De Krim - de Buurtkamer

Voor vragen over de dagvoorzieningen kunt u contact opnemen met de relatiebeheerder,
tel.: 0523-277000.

Respijtzorg
Ouderen of volwassenen die tijdelijk op zorg van anderen zijn aangewezen omdat de mantelzorger door ziekte is uitgevallen of even op adem moeten komen, kunnen voor tijdelijke opname terecht in één van de zorgcentra van de Saxenburgh Groep.
Voor vragen over respijtzorg kunt u contact opnemen met de relatiebeheerder, tel.: 0523- 277000.

N.A.H. Café ’t Stek
Café ‘t Stek is een ontmoetingsplaats voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (N.A.H.) en hun naasten (mantelzorgers). Denkt u hierbij aan mensen die bijvoorbeeld een beroerte hebben gehad. Door middel van thema-avonden organiseren wij eens per maand voorlichting en informatie. Het is een prachtige gelegenheid voor lotgenoten om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.
Cafe’ t Stek vindt u in Dagcentrum de Stekkenkamp, Beerzerweg 5b,  7731 PA Ommen.

Palliatief Café Soelaas
Café Soelaas is bedoeld voor mensen met een ongeneeslijke ziekte en een verkorte levensverwachting en ieder die daarmee wordt geconfronteerd. 
Palliatief Café Soelaas is een plek waar lotgenoten, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals in de palliatieve zorg elkaar in een gemoedelijke sfeer kunnen ontmoeten en dat wat hen bezighoudt bespreekbaar maken. Via thema-avonden krijgt u informatie en voorlichting. Er is aandacht voor zowel de zieke als ook de mantelzorger.
Café Soelaas vindt eens per maand plaats in Grand Café Den Herdenbergher, Oosteinde 32, 7772 CB in Hardenberg.

Contactgegevens:
Birgit Rusken
tel.:06-52 52 72 09
E-mail: info@cafesoelaas.nl
Website: www.cafesoelaas.nl

Hospice ’t Huis aan de Vecht
Een hospice is een huis waar een thuis wordt aangeboden aan ernstig (terminaal) zieken
waarbij genezing niet meer mogelijk is en de levensverwachting naar medisch inzicht,
korter dan drie maanden is.
Het hospice biedt plaats aan twee gasten die elk de beschikking hebben over een eigen
kamer en een eigen sanitaire ruimte.
Daarnaast is er een gezamenlijke huiskamer waarin de gast overdag kan vertoeven.
Uiteraard zijn familie en vrienden van de gasten van harte welkom.
Het hospice kan uitkomst bieden wanneer de mantelzorger ontlast moeten worden (respijtzorg) of wanneer er geen familie of mantelzorger aanwezig is om de zieke bij te staan in de laatste levensfase.
Om het hospice optimaal te kunnen laten functioneren kunnen wij rekenen op de inzet en het enthousiasme van veel vrijwilligers.
De Stichting Hospice Hardenberg is een zelfstandige stichting en is ontstaan uit samenwerkende partijen
in het Netwerk Palliatieve Zorg Noordoost Overijssel.

Contactgegevens:
Hospice Hardenberg ’t Huis aan de Vecht
J. van Arkelstraat 15
7772 AN  Hardenberg
tel.: 0523-624310 of 06-10169151
E-mail: info@hospicehardenberg.nl
Website: www.hospicehardenberg.nl


 

Ga direct naar

Geen artikelen gevonden.


Zorglinks

Geen relevante links gevonden


Folders

Joomla Templates by Joomlashack